top of page

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

האות

צָדִי

סקיצות בדו ממד

(שלב ראשון)

עיקול הזרועות

(שלב שני)

נסיון ריווח

(שלב שלישי)

הרחבת הבסיס

(שלב רביעי)

פריסה במרחב

(שלב חמישי)

01

המחקר של האות צ׳ מתחיל בדו ממד, מתוך הפונט הדסה. הדגש בסקיצות הדו ממדיות הוא על הזרועות של האות, מתוך הבנה שבסיס האות בתלת ממד ככל הנראה יהיה ״עמוד השדרה״ שמלווה את האות מכל כיוון. לכן, בעוד שבסיס האות נשאר יציב, הזרועותמעוקלות ומפותלות יותר מתוך מחשבה שהם יתפרסו במרחב.

סקיצות בדו ממד

01

המחקר של האות צ׳ מתחיל בדו ממד, מתוך הפונט הדסה. הדגש בסקיצות הדו ממדיות הוא על הזרועות של האות, מתוך הבנה שבסיס האות בתלת ממד ככל הנראה יהיה ״עמוד השדרה״ שמלווה את האות מכל כיוון. לכן, בעוד שבסיס האות נשאר יציב, הזרועותמעוקלות ומפותלות יותר מתוך מחשבה שהם יתפרסו במרחב.

סקיצות בדו ממד

אני חוזרת בחזרה לדו ממד ומתחילה ליצור לאות סקיצות חדשות מפונט דוד וקורן, אני מנסה לחשוב על עיקולים שיוכלו לשרת אותי בהתפרסות של האות במרחב בתלת ממד. בנוסף, אני מתחילה לבחון האם גם כאן יש את אותו הצורך בעמוד שדרה מרכזי שממנו מוכפלות הרגליים הקבועות כמו באות א׳. בעבודה על האות נון היה חשוב לי להדגיש את הבסיס שלה כי ידעתי שככל הנראה הוא יהיה החלק המזוהה ביותר באות.

01

לאחר הסקיצות של האות צ׳ בדו ממד, מגיע שלב התרגום של עיקול זרועות האות מדו ממד לתלת ממד. באמצעות עיקול זרועות האות במרחב, נפתחים כיוונים נוספים לצפייה באות כך שזרועות האות יתפרסו במרחב בזמן שבסיס האות נשאר קבוע.

עיקול 

הזרועות

02

עיקול

הזרועות

לאחר הסקיצות של האות צ׳ בדו ממד, מגיע שלב התרגום של עיקול זרועות האות מדו ממד לתלת ממד. באמצעות עיקול זרועות האות במרחב, נפתחים כיוונים נוספים לצפייה באות כך שזרועות האות יתפרסו במרחב בזמן שבסיס האות נשאר קבוע.

בעקבות המרווח שנוצר בין זרועות האות מתגלה הפוטנציאל להוספת זרוע נוספת לאות.

02

03

הוספת זרוע נוספת לאות אמנם בעלת פוטנציאל להרחבת טווח הזיהוי של האות, אך ההוספה יוצרת גם עומס על החלל הפנימי של האות ובכך היא מקשה על הזיהוי שלה. לכן, כניסיון ליצור ריווח בין שלושת הזרועות, זרוע אחת מתרוממת כלפי מעלה כך שהיא מקבלת הפרדה מסוימת משאר הזרועות. 

נסיון ריווח

הוספת זרוע נוספת לאות אמנם בעלת פוטנציאל להרחבת טווח הזיהוי של האות, אך ההוספה יוצרת גם עומס על החלל הפנימי של האות ובכך היא מקשה על הזיהוי שלה. לכן, כניסיון ליצור ריווח בין שלושת הזרועות, זרוע אחת מתרוממת כלפי מעלה כך שהיא מקבלת הפרדה מסוימת משאר הזרועות. 

נסיון ריווח

01

03

05

פריסה במרחב

הרחבת בסיס האות, מאפשרת מתיחה ופריסה של הבסיס במרחב. פריסה זו, משלימה זוויות צפייה שהיו חסרות לאות בצדדים שלה.

05

02

03

03

ההפרדה בין הזרועות באמצעות גובה שונה יצרה הבדל קיצוני מדי בין הזרועות. לכן, ההפרדה בינהם נוצרת לבסוף מריווח וחלוקה על גבי הזרוע המרכזית כאשר ממרכז הזרוע יוצאת זרוע אחת ומהקצה יוצאת הזרוע הנוספת.

03

03

הפריסה של הזרועות במרחב יצרה זוויות צפיה נוספות, לעומתם, הבסיס נשאר קבוע במרכז ולכן לא נוצרו לו זוויות צפייה נוספות. בשל החשיבות שלו כבסיס האות, מתגלה צורך לפרוס גם אותו במרחב. לכן, בשלב זה יש חזרה לסקיצה הדו ממדית בכדי ליצור הרחבה של בסיס האות. 

הרחבת הבסיס

הפריסה של הזרועות במרחב יצרה זוויות צפיה נוספות, לעומתם, הבסיס נשאר קבוע במרכז ולכן לא נוצרו לו זוויות צפייה נוספות. בשל החשיבות שלו כבסיס האות, מתגלה צורך לפרוס גם אותו במרחב. לכן, בשלב זה יש חזרה לסקיצה הדו ממדית בכדי ליצור הרחבה של בסיס האות.

הרחבת הבסיס

01

04

bottom of page