top of page

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

האות

קוף

סקיצות בדו ממד

(שלב ראשון)

עיקול ניצן האות

(שלב שני)

הרחבת גג האות

(שלב שלישי)

עיקול גג האות

(שלב רביעי)

סיבוביות

(שלב חמישי)

01

המחקר של האות ק׳ מתחיל בדו ממד מתוך הפונט פרנק ריהל, בכדי לשמור על המוטיב המעוגל שקיים באות. בנוסף, בשל העובדה שהאות ק׳ בעלת 2 חלקים נפרדים עולה המחשבה בסקיצה הדו ממדית על הכפלה של שני החלקים בכדי ליצור חזרתיות שיכולה לתרום לזיהוי האות בתלת ממד. בכדי ליצור את הכפלה זו, ישנו עיקול של ניצן האות תוך ניסיון לקרב אותו מבחינה צורנית לגג של האות וליצור מעין הכפלה בינהם שהם משתלבים אחד בשני.

סקיצות בדו ממד

01

המחקר של האות ק׳ מתחיל בדו ממד מתוך הפונט פרנק ריהל, בכדי לשמור על המוטיב המעוגל שקיים באות. בנוסף, בשל העובדה שהאות ק׳ בעלת 2 חלקים נפרדים עולה המחשבה בסקיצה הדו ממדית על הכפלה של שני החלקים בכדי ליצור חזרתיות שיכולה לתרום לזיהוי האות בתלת ממד. בכדי ליצור את הכפלה זו, ישנו עיקול של ניצן האות תוך ניסיון לקרב אותו מבחינה צורנית לגג של האות וליצור מעין הכפלה בינהם שהם משתלבים אחד בשני.

סקיצות בדו ממד

אני חוזרת בחזרה לדו ממד ומתחילה ליצור לאות סקיצות חדשות מפונט דוד וקורן, אני מנסה לחשוב על עיקולים שיוכלו לשרת אותי בהתפרסות של האות במרחב בתלת ממד. בנוסף, אני מתחילה לבחון האם גם כאן יש את אותו הצורך בעמוד שדרה מרכזי שממנו מוכפלות הרגליים הקבועות כמו באות א׳. בעבודה על האות נון היה חשוב לי להדגיש את הבסיס שלה כי ידעתי שככל הנראה הוא יהיה החלק המזוהה ביותר באות.

02

במעבר לתלת ממד, ישנו ניסיון ליצור עיקול בניצן האות בכדי שהיא תתפרס במרחב. בהתאם לעיקול, נוצר צורך להבין מה הזווית הנכונה שבה ניצן האות צריכה להיות בכדי לשמור על הזיהוי שלה מכמה שיותר כיוונים.

עיקול 

ניצן האות

02

עיקול

ניצן האות

במעבר לתלת ממד, ישנו ניסיון ליצור עיקול בניצן האות בכדי שהיא תתפרס במרחב. בהתאם לעיקול, נוצר צורך להבין מה הזווית הנכונה שבה ניצן האות צריכה להיות בכדי לשמור על הזיהוי שלה מכמה שיותר כיוונים.

העיקול אכן פותח אפשרויות נוספות לצפייה בניצן האות, אך גג האות נעלם לחלוטין בצידי האות. לכן, נוצר צורך ליצור עיקול גם בגג האות.

02

03

בעקבות הצורך לפרוס את גג האות במרחב, בשלב זה, יש חזרה לסקיצה הדו ממדית בכדי ליצור הרחבה של גג האות. הרחבת גג האות, מאפשרת מתיחה ופריסה של הגג במרחב.

הרחבת גג האות

בעקבות הצורך לפרוס את גג האות במרחב, בשלב זה, יש חזרה לסקיצה הדו ממדית בכדי ליצור הרחבה של גג האות. הרחבת גג האות, מאפשרת מתיחה ופריסה של הגג במרחב.

הרחבת גג האות

01

03

05

סיבוביות

בעקבות אבחנה שניצן האות בזוויות מסוימות חוסם את שדה הראיה, נוצר צורך ליצור עיקול נוסף, עיקול זה מאופיין בסיבוביות ופורס את ניצן האות בצורה רחבה יותר במרחב. 

05

02

אני חוזרת בחזרה לדו ממד ומתחילה ליצור לאות סקיצות חדשות מפונט דוד וקורן, אני מנסה לחשוב על עיקולים שיוכלו לשרת אותי בהתפרסות של האות במרחב בתלת ממד. בנוסף, אני מתחילה לבחון האם גם כאן יש את אותו הצורך בעמוד שדרה מרכזי שממנו מוכפלות הרגליים הקבועות כמו באות א׳. בעבודה על האות נון היה חשוב לי להדגיש את הבסיס שלה כי ידעתי שככל הנראה הוא יהיה החלק המזוהה ביותר באות.

04

בכדי ליצור התפרסות של גג האות במרחב, נפרס קו בעיקול פינתי. הקו, מהווה כקו מנחה שעליו נפרס התרגום של הסקיצה הדו ממדית. כתוצאה מכך, גג האות נפרס במרחב בעיקול שמשלים זוויות צפייה שהיו חסרות לאות בצדדים שלה.

עיקול 

גג האות

02

עיקול

גג האות

בכדי ליצור התפרסות של גג האות במרחב, נפרס קו בעיקול פינתי. הקו, מהווה כקו מנחה שעליו נפרס התרגום של הסקיצה הדו ממדית. כתוצאה מכך, גג האות נפרס במרחב בעיקול שמשלים זוויות צפייה שהיו חסרות לאות בצדדים שלה.

04

03

bottom of page